Kompleksowe realizacje drogowe

Bogate doświadczenie,

szeroki wachlarz uprawnień i kwalifikacji oraz specjalistyczny park maszynowy – to potencjał, dzięki któremu PBD DRO-MAS OLSZTYN z powodzeniem wykonuje kompleksowe roboty drogowe. W ramach zamówień publicznych zrealizowaliśmy wiele zadań z obszaru infrastruktury drogowej.

Podejmujemy się zarówno realizacji nowych

inwestycji drogowych wraz z naziemną/podziemną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, jak i modernizacji istniejących traktów komunikacyjnych, takich jak drogi, ulice, jezdnie, skrzyżowania, chodniki czy place/parkingi. Oferujemy (prze)budowę/modernizację dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych, dojazdowych i bocznych. W zależności od potrzeb, zajmujemy się również wykonaniem poboczy, wykonaniem chodników czy ścieżek rowerowych oraz montażem instalacji użytkowych i sieci przemysłowych.Firma PBD DRO-MAS OLSZTYN służy też wsparciem na etapie prac przygotowawczych pod różnego typu inwestycje, oferując pełen zakres robót ziemnych.

Zakres usług, jakie możemy wykonać w obrębie oferowanych kompleksowych realizacji drogowych:

 • przygotowanie terenu, w tym m. in. demontaż małej architektury, wycinka drzew, frezowanie nawierzchni, niwelacja/profilowanie, wymiana/wzmocnienie gruntu, roboty ziemne,
 • zabezpieczenie obszaru prac itp.,
 • naprawa uszkodzonego fragmentu drogi,
 • montaż/przekładka sieci przemysłowych (np. instalacji wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, ciepłowniczej itd.),
 • wykonanie warstwy podbudowy i drenażu/odwodnienia,
 • ułożenie nawierzchni bitumicznej w oparciu o mieszanki mineralno-asfaltowe,
 • wykonania chodnika z kostki brukowej bądź o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie ścieżek dla rowerzystów, rolkarzy czy użytkowników hulajnóg,
 • utwardzanie, brukowanie lub układanie nawierzchni bitumicznych/asfaltowych na placach, podjazdach, parkingach itp. obiektach,
 • malowanie oznaczeń poziomych oraz montaż pionowych znaków drogowych,
 • montowanie elementów małej architektury, jak np. ławki, kosze na śmieci, wiaty przystankowe itp.,
 • montaż oświetlenia drogowego,
 • zagospodarowanie zieleni w obrębie inwestycji.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizujemy na podstawie dostarczonego projektu budowlanego lub w oparciu o wytyczne zawarte w umowie.

Złóż zapytanie

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
  DRO-MAS Olsztyn
  Jarosław Gulewski
  ul. Kolejowa 16
  11-040 Dobre Miasto
  NIP: 7392842676


  biuro@dromas.pl
  tel.: +48 723 488 557

  Copyright © DROMAS Budowa dróg Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję